Sivuston yleiset käyttöehdot, tietosuojalauseke ja rekisteriseloste 9.6.2011

Terms of use

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tarsoft Oy:n ("Palveluntarjoaja") tarjoaman Train It-sivuston ("Palvelu") käyttöön.

Palvelua käyttävä taho ("Käyttäjä") sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Nämä käyttöehdot sitovat Käyttäjää, kun Palvelua käyttävä henkilö on rekisteröitynyt Käyttäjäksi. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttäminen.

Koska Palveluntarjoaja voi ajoittain tehdä muutoksia Palvelun käyttöehtoihin, Käyttäjän tulee säännöllisesti tutustua näihin käyttöehtoihin.

Rekisteröityminen ja Palvelun käyttö

Palveluun voi rekisteröityä antamalla sähköpostiosoitteen ja salasanan sekä hyväksymällä tällä sivulla esitetyt Palvelun käyttöehdot. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään sähköposti, jossa on ohjeet rekisteröitymisen vahvistamiseksi. Rekisteröitymisen vahvistamisen jälkeen rekisteröityneestä henkilöstä tulee Palvelun Käyttäjä ja nämä käyttöehdot tulevat Käyttäjää sitoviksi.

Palvelun käyttö on ilmaista. Yksittäiset Palvelun osat tai sivut voivat olla kuitenkin maksullisia. Mahdollisista maksullisista osista tai sivuista ilmoitetaan selkeästi ja niitä sitovat erilliset käyttöehdot yleisten käyttöehtojen lisäksi.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä on vastuussa käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta ja käyttämisestä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamansa materiaalin sisällöstä. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muuttaa Palvelua ja näitä käyttöehtoja.

Palveluntarjoaja ei vastaa sivuston tai sen osien sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista Palvelun toimimattomuudesta Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista tai muista Palvelusta aiheutuneista vahingoista.

Palveluntarjoaja voi muuttaa tai poistaa Käyttäjän Palveluun toimittamaa materiaalia, jos se katsotaan Palveluun sopimattomaksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, huoltotöiden, tietoliikennehäiriöiden tai muiden vastaavien syiden aiheuttamista katkoksista sivujen esittämisessä.

Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

Kolmannen osapuolen palvelut ja linkit

Yksittäisiin Palvelun osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Mahdollisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita.

Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin Palvelusta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palveluntarjoajan toimesta.

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

Palvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajan tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla ilman Palveluntarjoajan tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta. Palvelun, sen osien tai sillä olevien palvelujen tai linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Palveluntarjoajan tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Tietosuojalauseke

Henkilötietojen rekisteröinti ja käsittelyn tarkoitus

Palveluntarjoaja on sitoutunut suojaamaan käyttäjän yksityisyyttä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Suomen henkilötietolain (523/1999) vaatimuksia.

Palvelun verkkosivustolta kerätyt henkilötiedot tallennetaan Palvelun käyttäjärekisteriin. Palveluntarjoaja rekisteröi käyttäjästä vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustolla.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain tarkoittama Palvelun käyttäjärekisteriä koskeva rekisteriseloste on nähtävillä sivun alaosassa sekä sivujen ylläpitäjän toimipaikassa osoitteessa Ohramaltaantie 22, 90240 Oulu. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tarsoft Oy
Ohramaltaantie 22
90240 Oulu

Käyttäjän pyynnöstä Palveluntarjoaja voi myös poistaa Käyttäjän henkilötiedot rekisteristä.

Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä Palvelun käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Tietoturva

Palveluntarjoaja on järjestänyt Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Train It-palvelun käyttäjärekisteristä

1. Rekisterinpitäjä:

Tarsoft Oy
Ohramaltaantie 22
90240 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Tarsoft Oy
Ohramaltaantie 22
90240 Oulu
support@trainit.fi

3. Rekisterin nimi:

Train It-käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisteriä käytetään Train It-sivustolla käyttäjän tunnistamiseksi ja palvelun tietojen näyttämiseksi käyttäjälle. Lisäksi rekisteriä käytetään sivustolla esitettäviin tilastoihin ja muihin palvelun osiin. Rekisteriä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö:

Käyttäjä päättää mitä tietoja antaa Palveluun. Pakollisia tietoja ovat vain rekisteröitymisen yhteydessä annettavat sähköpostiosoite ja salasana. Lisäksi rekisteri sisältää mm. seuraavia Käyttäjän antamia tietoja:

  • henkilön käyttäjätiedot (pituus, paino, sukupuoli), yhteystiedot
  • harjoitustiedot, syketiedot, harjoitusten reitti/jälkitiedot
  • tiedot ruokailuista ja painonhallinnasta
  • terveystiedot
  • ystävät, ryhmät, tapahtumat, testitulokset
  • muut päiväkirjamerkinnät ja muistiinpanot

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Käyttäjän sivustolle kirjaamat tiedot.

7. Säännönmukaisten tietojen luovutukset:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan jakaa omia tietojaan muille palvelun käyttäjille tai palvelun ulkopuolisille henkilöille.

Tiedot kerätään ja tallennetaan tietokantaan, joka sijaitsee teknisesti suojatulla palvelimelle lukitussa tilassa. Tietokantaan pääsevät käsiksi vain Train It-palvelun ylläpidon hyväksymät henkilöt.